ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця оферта адресована фізичним особам (далі – «Замовник») і є публічною пропозицією Дмитра Карпачова (далі – «Виконавець») укласти договір, який розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://karpachoff.com/oferta/ (далі – «Договір»), на наступних умовах:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги (далі – «Продукти» / «послуги»), обрані Замовником, а Замовник зобов’язується сплатити їхню вартість Виконавцю.

1.2. У контексті цього Договору, Продукти:

— Організація та проведення авторських тренінгів (в т.ч. online-тренінгів);

— забезпечення доступу до електронних версій відео-, аудіокурсів та аудіокниг, захищених законодавством України у сфері інтелектуальної власності.

Виконавець може коригувати план тренінгу, залежно від попередньої підготовки учасників, цілей та завдань.

1.3. За умовами цього Договору online-тренінг – це тренінг, проведений за допомогою засобів дистанційного зв’язку (Інтернет). Це можуть бути аудіоконференції, відеоконференції.

Користуватися цими тренінгами можна лише відповідно до Договору та Правил користування сайтом та продуктами, розміщеними на сайті (далі – «Правила»).

 

ЦІНА ПРОДУКТУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

2.1. Ціна Продукту складає ціну вибраної послуги, яка вказана на сайті.

2.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну Продукту до моменту оплати Замовником шляхом публікації нової ціни на сайті.

2.3.Замовник оплачує вибраного Продукту шляхом 100% передоплати у строк, вказаний на сайті та/або у надісланому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку.

В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок оплати Продукту (відстрочка, розстрочка тощо).

2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі. Замовник перераховує кошти на поточний рахунок Виконавця, зазначений у спрямованому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовнику варіантом із доступних на сайті.

2.5. Продукт вважається сплаченим із дати зарахування відповідної суми на банківський рахунок Виконавця в обумовлений термін.

2.6. Оплата Замовником Продукту є укладенням цього Договору (акцепт оферти).

2.7. Повернення сплачених Замовником коштів не здійснюється, якщо Договір розірваний або припинив строк дії.

Якщо Замовник не отримав Продукт через неповну оплату, але вимагає повернення коштів, повернення не здійснюється.

Сплачені Замовником кошти можуть бути протягом 7 днів від дати публікації першого доступного уроку Продукту.

Приклад: Замовник придбав продукт (online-тренінг).

Перший урок цього продукту став доступним 1 січня. Тепер Замовник має 7 днів, щоб залишити заявку на повернення коштів. Це можна зробити, звернувшись до менеджера або написавши у службу роботи з клієнтами: (hidden)

Після розгляду заявки, Замовнику надсилається анкета на повернення коштів та протягом 14 днів після її заповнення, гроші повертаються.Після закінчення семи днів від публікації першого уроку Продукту, Замовник не може отримати повернення грошей, незалежно від того, користувався він Продуктом чи ні.

Приклад: Замовник придбав продукт (online-тренінг). Перший урок цього продукту став доступним 1 січня. У потоці свят та справ замовник відкладав перегляд відеоуроків.

8 січня Замовник згадав про Продукт і захотів повернути оплачені за нього гроші, бо не дивився жодного відеоуроку.

На жаль, ця операція вже неможлива, тому що Замовник має лише 7 днів з моменту публікації першого уроку Продукту, щоб запросити повернення оплачених за нього коштів і неважливо, дивився він їх чи ні.

Ці умови залишаються чинними та діють також після розірвання або припинення Договору.

2.8. Витрати, у тому числі банківська комісія, з перерахування Замовником коштів за цим Договором покладається на Замовника.

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОДУКТУ

3.1. Якщо Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору, для отримання продукту він реєструється на сайті, заповнюючи всі обов’язкові поля бланка замовлення.

3.2. На підтвердження того, що замовлення Замовника прийнято, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату обраного Замовником Продукту електронним чи іншим способом.

Замовник, у свою чергу, оплачує Продукт одним із запропонованих методів та обов’язково повідомляє про оплату шляхом, який обумовлений у рахунку на оплату Продукту.

3.3. Договір вважається укладеним з дати оплати (при розстроченні — часткової оплати) Продукту у порядку, визначеному у п. 2 цього Договору або отримання Продукту, залежно від того, що настане раніше.

3.4. Для отримання Продукту та участі в online-тренінгу, Замовник зобов’язаний забезпечити технічні можливості та умови для прийому інформації від Виконавця (доступ до мережі Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних тощо), дотримуючись умов цього Договору, Правил та інструкцій Виконавця (П. 1.2. Договору).

3.5. Розклад проведення тренінгів може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. Про додаткові умови тренінгу або зміни в порядку його проведення Замовник дізнається за допомогою інформації, яка розміщується на сайті та/або у закритій групі на Facebook та/або за допомогою засобів зв’язку (e-mail, Skype, телефон), які були вказані Замовником при оформлення замовлення (реєстрації).

3.6.Якщо Замовник здійснив оплату, але обґрунтовано не може взяти участь у тренінгу, йому потрібно попередити про це Виконавця не менш як за 72 години до початку тренінгу. Тоді протягом одного року з дня початку пропущеного тренінгу Виконавець забезпечує Замовнику доступ до аудіоверсії тренінгу або надає Замовнику можливість пройти тренінг з іншою групою.

3.7. Продукт вважається наданим Виконавцем за фактом його надання (наприклад, проведення тренінгу; надання засобами електронного зв’язку посилання для доступу до online-тренінгу, електронних версій відео-, аудіокурсів, аудіокниг тощо) та отриманим, а також прийнятим Замовником у разі відсутності від нього претензій протягом семи днів з дати оплати Продукту, а за участю у тренінгу – з дати проведення тренінгу (кожного етапу окремо), без направлення Замовником Виконавцю зворотного повідомлення про отримання.

3.8. У разі часткової передоплати Продукту та невнесення залишку його вартості в обумовлений термін Виконавець має право не допустити або усунути Замовника від участі у тренінгу без повернення коштів.

Після повної оплати Продукту у порядку, передбаченому п. 2 цього Договору, Виконавець, у порядку згідно з п. 3.6. Договору, надає Замовнику Продукт (допускає Замовника до участі у тренінгу / забезпечує його доступом до аудіоверсії пропущеного тренінгу (його окремих занять)), якщо термін прострочення оплати не перевищує року з дати першого платежу.

3.9.Замовник розуміє та усвідомлює, що допоки проводиться тренінг, може відбуватися відеозйомка, аудіозапис чи інша технічна реєстрація тренінгу. Укладаючи цей договір, Замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку зйомку/запис.

3.10. Виконавець зобов’язується не розголошувати та не робити доступними публічно будь-кому, крім безпосередніх учасників тренінгу (групи), будь-які особисті дані та обставини особистого життя Замовника. Це стосується і інформації про емоційний та психологічний стан Замовника в момент проведення тренінгу або в минулому, яку Виконавець дізнається зі слів Замовника.

3.11. Укладаючи Договір, Замовник надає Виконавцю право використовувати результати технічної реєстрації тренінгу відповідно до п. 3.9 у будь-якій формі та будь-якими способами без погодження із Замовником, у тому числі у всіх проектах та/або заходах, що організовуються та/або проводяться Виконавцем, якщо це не суперечить п. 3.10.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:

4.1.1. вибрати будь-який із запропонованих Продуктів;

4.1.2. отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію, пов’язану з Продуктом у порядку та на умовах згідно з Договором;

4.1.3. відмовитися від Продукту до його оплати/першого платежу при розстроченні;

4.1.4. одержати оплачений Продукт;

4.1.5. в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов’язує Виконавця повернути кошти, сплачені за Продукти, за винятком випадків, коли відмова відбулася через порушення Виконавцем умов Договору.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. сплатити обраний Продукт у порядку та строки, зазначені у п. 2 Договору;

4.2.2. дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця та умов цього Договору;

4.2.3. надати інформацію Виконавцю для зв’язку у порядку п. 3.1. Договору;

4.2.4. повідомити Виконавця про зміну контактної інформації (e-mail, Skype, телефон) за допомогою електронної пошти;

4.2.5. забезпечити належну роботу технічних засобів для отримання Продукту;

4.2.6. не порушувати авторські права Виконавця шляхом розповсюдження (передачі, розміщення в мережі Інтернет тощо) будь-якої інформації, отриманої Замовником, у т.ч. під час тренінгу, з відео-, аудіокурсів та аудіокниг.

 

4.3. Замовник зобов’язується не виконувати наступні дії:

4.3.1. здійснювати відео-, аудіозапис тренінгу, крім письмового дозволу Виконавця;

4.3.2.поширювати відео-, аудіозапис тренінгу будь-яким із можливих способів;

4.3.3. поширювати матеріали Продуктів у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів у текстовий формат та перекладу іншими мовами;

4.3.4. використовувати інформацію, що отримується від Виконавця з комерційною метою, переказуючи або поширюючи знання, отримані від Виконавця;

4.3.5. використовувати отриману від Виконавця інформацію та знання з метою створення такого конкурентного продукту/сервісу або з метою отримання фінансової вигоди;

4.3.6. організовувати чи проводити власні тренінги чи заняття з урахуванням тренінгів (вебінарів тощо.) Виконавця;

4.3.7. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування та проведення тренінгів;

4.3.8. робити програму трансляції тренінгу доступною будь-яким третім особам;

4.3.9. допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;

4.3.10. висловлювати неетичні оціночні судження про психологічний та емоційний стан, дії, поведінку, світогляд інших учасників тренінгу.

4.3.11.здійснювати інші дії, що не передбачені Договором та Правилами, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця або третіх осіб.

 

4.4. Права Виконавця:

4.4.1. самостійно визначати ціну Продукту;

4.4.2. вносити зміни до розкладу занять згідно з п. 1.2. Договору;

4.4.3. усунути Замовника від участі у тренінгу у разі порушення умов Договору та Правил.

4.4.4. оновлювати зміст, функціональні можливості та користувальницький інтерфейс сайту та програми трансляції на свій власний розсуд. Виконавець має право повідомляти Замовнику про зроблені модифікації через розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти та/або в чаті групи;

4.4.5. під час проведення тренінгу здійснювати його аудіо-, відеофіксацію;

4.4.6. відмовитися в односторонньому порядку від Договору без повернення коштів у випадках:

4.4.6.1. недотримання Замовником порядку та строку оплати;

4.4.6.2. порушення Замовником розділу 7. Договору, п.п. 4.2., 4.3., 9.2. та п. 9.3. Договору.

 

4.5. Обов’язки Виконавця:

4.5.1. надати обраний та оплачений Замовником Продукт, у разі оплати з розстрочкою – в оплаченій його частині;

4.5.2. інформувати Замовника про додаткові умови та майбутні зміни у порядку проведення тренінгу (розклад, перенесення занять тощо) шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти, Skype та/або у групі на Facebook;

4.5.3. у разі потреби забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі у тренінгу на умовах Договору.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.Сторони за порушення умов цього Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору у разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, у т.ч. контактної інформації (e-mail, Skype, телефон тощо), а також у разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, Skype, телефон) за її зміни.

5.3. Якщо Замовник не отримав Продукт через те, що був усунений від участі у тренінгу через порушення Договору та/або Правил, сплачені за Продукт кошти не повертаються.

Якщо Замовник не отримав Продукт не з вини Виконавця, сплачені за Продукт кошти не повертаються.

5.4. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, лише якщо неналежне виконання відбулося з його вини.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію програми тренінгу та зміни розкладу занять, а також за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Продуктів

 

ФОРС МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання відбулося внаслідок настання, дії та наслідків форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору та до яких Сторони відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм , осідання ґрунтів, епідемії та інші явища природи, а також війну або військові дії, вимикання електроенергії, перебої в роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з волі Сторін та які перешкоджають виконанню умов цього Договору.

6.2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини не пізніше ніж через один день з дня їх виникнення або з дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення шляхом розміщення відповідної інформації на https://karpachoff.com/ або шляхом повідомлення засобами електронної ( поштою, Skype, у групі на Facebook) або телефонного зв’язку.

6.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин, Виконавець може надати Замовнику доступ до електронної версії тренінгу (mp3) у мережі Інтернет або посилання на його скачування, або перенести проведення тренінгу на іншу дату. У цьому випадку вважатиметься, що Виконавець виконав свої зобов’язання за цим Договором належним чином.

 

ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. Виконавець, дотримуючись якості послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість у наданні послуг.

7.2.За винятком гарантій, прямо вказаних у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо порушення прав відповідності послуг конкретним цілям Замовника.

7.3. Виконавець не займається лікувальною чи будь-якою іншою медичною чи освітньою (педагогічною) діяльністю.

7.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом оплати Продукту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує, що:

7.4.1. Замовник вказав достовірні дані, у тому числі його персональні дані, під час реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів з оплати Продукту.

7.4.2. Не використовуватиме тренінг Виконавця з метою підбурювання інших учасників тренінгу до використання будь-яких продуктів чи послуг, у тому числі конкурентних.

7.4.3. Замовник укладає Договір добровільно, причому Замовник:

повністю ознайомився з умовами цього Договору

повністю розуміє предмет Договору (оферти);

повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

7.4.4. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (п. 3.3. Договору) та діє до повного та належного виконання Сторонами зобов’язань щодо нього або його розірвання, що настане раніше.

8.2. У разі односторонньої відмови від Договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за десять робочих днів до бажаної дати розірвання у порядку, передбаченому п. 9.8. цього Договору.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони дають свою згоду та не виступають проти використання та опрацювання їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Авторські права на матеріали, що надаються за цим Договором, належать Виконавцю. Не дозволяється їх копіювати, відтворювати, розповсюджувати або використовувати без попереднього дозволу Виконавця. Замовник визнає та погоджується з тим, що всі права, найменування та прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на Продукти Виконавця, всі авторські розробки та матеріали, що використовуються, належать Виконавцю (відповідному тренеру, організації тощо). За винятком прав користування, передбачених цим Договором, матеріали, знання, розробки, що передаються Замовнику, не надають жодних прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування крім як для особистих некомерційних цілей. Усі права зберігаються за Виконавцем.

9.3. Замовник зобов’язується вказувати авторство та/або давати посилання на Виконавця (в мережі інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://karpachoff).com/) при будь-якій письмовій чи усній згадці або використанні Продуктів, у тому числі матеріалів та інформації, отриманих на тренінгу.

9.4. Сторони погодилися, що обмін чи повернення Продукту, що є предметом Договору, не допускається. У разі укладення Договору Замовник підтверджує факт надання необхідної інформації щодо Продукту.

9.5. Розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами суперечка розглядається в судовому порядку.

9.6. У разі якщо одне або більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, які не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються чинними.

9.7. Вказівка ​​Замовником адреси e-mail, Skype та/або номера телефону означає надання дозволу на надсилання листів та/або SMS-повідомлень, у т.ч. рекламного характеру

9.8.Будь-які повідомлення, погодження за Договором, у тому числі заявки Замовника, що стосуються надання Продуктів, та відповіді Виконавця на ці заявки, надсилаються однією Стороною іншою Стороною електронною поштою:

а) на адресу електронної пошти Замовника (e-mail), з якої була направлена ​​заявка або яка була вказана Замовником під час оформлення замовлення, або в повідомленні про їх заміну, з адреси електронної пошти Виконавця, якщо одержувачем є Замовник;

б) на адресу електронної пошти Виконавця, з адреси електронної пошти Замовника, з якого була направлена ​​заявка або вказаного ним при оформленні замовлення, або у повідомленні про їх заміну, якщо одержувачем є Виконавець.

9.9. За цим Договором Стороною Виконавця може бути: фізична особа Карпачов Дмитро Вільямович.

9.10. Сторони погодили, що до відносин, що виникли між ними на підставі Договору, застосовується матеріальне право України.

9.11. Із Замовниками-нерезидентами України всі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі — «Суд»). Місце проведення засідань Суду – Київ, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», регламенту Суду та із застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства – державна мова України.

9.12. Сторони мають право у будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.